januari 31, 2021 door

Zo’n jaar geleden waren er de eerste tekenen van een wereldwijde pandemie. Inmiddels is corona een dagelijks gespreksonderwerp. Het bepaalt een groot deel van ons leven en grijpt in. Ook in werkend Nederland. Zowel werkgevers als werknemers hebben kopzorgen.

Werkgevers zien hun continuïteit in gevaar komen. Terwijl zij de tel kwijtraken welke NOW er nu weer aangevraagd moet worden, zien werkgevers met lede ogen aan dat de arbeids- en veerkracht van hun medewerkers steeds meer onder druk komt te staan. Thuiswerken wordt zo goed en kwaad en waar mogelijk gefaciliteerd.

Dagelijkse spagaat

Werknemers verkeren in een dagelijkse spagaat om het werk vanuit huis gedaan te krijgen. Al Zoomend en al dan niet in combinatie met de verantwoordelijkheid voor het thuisonderwijs van het nageslacht. Het gemis aan sociale contacten met collega’s breekt langzaam op. Het teveel aan prikkels bij gezinnen die op elkaars lip zitten begint zich te wreken. De keukentafel en stoel als werkplek zitten steeds minder lekker. Want tja, die ene Arbo verantwoorde werkplek moet vaak met meerdere gezinsleden gedeeld worden.

Burn-out, corona-out?

Hoe lang nog? Vraagt iedere werkgever en werknemer zich vermoedelijk dagelijks af. En wij arbeidsrecht advocaten eigenlijk ook. Want daar waar veel ondernemers staan te popelen om hun deuren weer te openen en eindelijk weer wat te kunnen verdienen, klotst niet alleen het werk maar ook het werkgevers- en werknemersleed hier over de plinten. Nog even en we hebben er een nieuwe vorm van burn-out bij: ‘corona-out’.

Helaas weten we allemaal dat de prangende vraag hoe lang nog niet beantwoord gaat worden. Beter kunnen we onszelf daarom de vraag stellen: Hoe houden we dit vol?

Hoe houden we het vol?

Het antwoord op die vraag is voor een groot deel niet juridisch. Dat zou je natuurlijk wel verwachten van een arbeidsrechtadvocaat. Maar arbeidsrecht gaat vooral over mensen. En over samenwerken. En hoe je kunt voorkomen dat het mis gaat, of – als dat toch gebeurt – hoe je dat dan oplost. Bijvoorbeeld door afspraken en verwachtingen goed vast te leggen en daarover te blijven communiceren. En te evalueren als het tegenvalt, niet goed gaat of anders loopt.

6 tips

Ik wil mij dan ook beperken tot 5 tips ter voorkoming van ‘corona-out’ voor zowel werkgevers als werknemers en 1 tip voor het after-corona tijdperk.

De crux zit hem dus vooral in verbinding, vertrouwen, voor elkaar zorgen en de balans met elkaar zien te houden. Blijf helder communiceren en leg afspraken vast. Vooral over de lastige onderwerpen en ook voor straks.

  1. Houd contact met elkaar en werk samen. Het is vooral belangrijk dat werkgevers en werknemers blijven communiceren. Iedereen zit in onzekerheid. Iedereen heeft zorgen.
  2. Werkgevers hoeven het niet alleen te doen. Vraag werknemers om mee te denken over oplossingen en probeer samen te werken aan nieuwe plannen. Samen sta je sterk en houd blik op de toekomst. Dat geeft perspectief.
  3. Werkgevers: geef werknemers persoonlijke aandacht. Daarmee houd je werknemers gemotiveerd. Laat weten dat je aan ze denkt en geef iets kleins als dat mogelijk is. Dat geeft ze vertrouwen en daar krijg je veel voor terug, let maar op!
  4. Maak heldere schriftelijke afspraken over de gevolgen van minder werken vanwege corona. Het is de dagelijkse realiteit waar iedereen mee te maken heeft. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Wat als een werknemer minder uren werkt dan afgesproken, bijvoorbeeld vanwege thuisonderwijs? Denk bijvoorbeeld aan de opname van extra vakantie-uren of de opbouw van min-uren.
  5. Zorg dat de thuiswerkplek in orde is om uitval te voorkomen. Werkgevers, let op. Door het coronavirus is er een tijdelijke aanvulling op het arbobesluit: https://zoek.officielebekend makingen.nl/stb-2020-483.html. Als werkgever ben je verplicht om te zorgen voor bijvoorbeeld een goede bureaustoel en/of andere hulpmiddelen om het werk op een goede manier thuis te kunnen uitvoeren. Het is belangrijk om na te kunnen gaan hoe de thuiswerkplek eruit ziet in het kader van die zorgplicht. Je moet met elkaar immers zien te voorkomen dat een slechte werkplek leidt tot uitval van de werknemer. Een werkgever mag de werknemer vragen thuis langs te komen om de werkplek te controleren. Als werkgever mag je echter alleen de werkplek controleren als de werknemer dat toestaat. Geeft de werknemer geen toestemming, dan zou het alternatief kunnen zijn om de werknemer te vragen om foto-of filmmateriaal te maken van de thuiswerkplek zodat deze (op afstand) kan worden gecontroleerd. Ook kun je als werkgever een derde (bijv. een Arbo deskundige) de werkplek dan laten controleren. Er zijn dus meerdere oplossingen mogelijk.
  6. En voor straks. Denk samen vast na over het post corona tijdperk. De verwachting is dat veel werknemers na corona graag voor een deel willen blijven thuiswerken. Op basis van de Wet Flexibel Werken mogen werknemers die langer dan 26 weken in dienst zijn, één keer per jaar een schriftelijk verzoek hiertoe doen. Een werkgever heeft de plicht om dit te overwegen. Het is daarom verstandig om als ondernemer erover na te denken hoe jij wilt dat jouw bedrijf er ‘post corona’ uit komt te zien. Organiseer bijvoorbeeld een online brainstorm sessie om je werknemers daarbij te betrekken. Zo kunnen de verwachtingen op een ontspannen manier en in verbinding worden afgetast.

Mijn hoop is dat werkend Nederland deze waarden weet te consolideren en blijft communiceren. Lukt dat, dan zal het woord ‘corona-out’ de Van Dale hopelijk niet halen. De eerste tekenen van hoop zijn overigens afgelopen weekend gekomen: over een week gaan de basisscholen weer open. Dat zal voor veel werknemers en werkgevers met kinderen al een stuk verlichting gaan geven.

Ik hoor graag jouw mening over deze blog. Ik waardeer het als je een reactie achterlaat!

Categorie: , , , , ,
Tags : , , , ,